ما 32 مهمان آنلاین داریم

بیمه استومی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


مدارک مورد نیاز جهت استفاده از خدمات بیمه در بیماران استومی:


  • نسخه پزشک با ذکر نوع کیسه و تعداد آن در ماه


  • کپی از شرح عمل جراحی


  • کپی پاتولوژی


  • کپی و اصل دفترچه بیمه بیمار و سرپرست


  • فاکتور خرید رسمی با مهر و امضاء و تاریخ


  • مراجعه به بخش رسیدگی به اسناد پزشکی - بخش پرداخت خسارات متفرقه